JSON - ֆորմատի ստուգում

JSON - ֆորմատի ստուգում

Հաճախ JavaScript - ում անհրաժեշ է լինում ստուգել String տիպի փոփոխականի JSON ֆորմատի լինելը։ Սակայն JavaScript - ում չկա օպերատոր կամ ներքին ֆունկցիա դա ստուգելու համար, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ օգտագործել հետեւյալ ֆունկցիան՝

 

function isJson (value) {

     try {

          JSON.parse(value);

     } catch (err) {

          return false;

     }

     return true;

}

 

Tigran Simonyan

29.07.2017

js, json

Front end