Ինչպես clone անել օբյեկտ տիպի փոփոխականը

Ինչպես clone անել օբյեկտ տիպի փոփոխականը

JavaScript -ում օբյեկտ տիպի փոփոխականը ալյ փոփոխականի վերագրելուց, վերագրվու է նույն օբյեկտի հասցեն՝ արժեքի փոխարեն, որի հետեւանքով մի փոփոխականի փոփոխությունները ազդում են մյուսի վրա։ Եթե ցանկանում եք պատճենել (clone անել) օբյեկտը, ապա օգտվեք հետեւյալ հնարքներից՝

 

  • var a = Object.assign({}, variable);

  • var a = JSON.parse(JSON.stringify(variable));

 

Ինչես գիտենք, զանգվածը նույնպես օբյեկտ տիպի է, որն էլ թույլ է տալիս օգտագործել նույն հնարքները զանգվածի համար։

Tigran Simonyan

03.08.2017

javascript

Front end