Զանգված թե՞ օբյեկտ

Զանգված թե՞ օբյեկտ

JavaScript ում սովորաբար փոփոխականների տիպերը ստանում ենք typeof օպերատրի միջոցով, սակայն օբյեկտը զանգվածից տարբերելու համար դա բավարար չէ։ Այդ պատճառով, առաջարկում եմ ստուգել հետեւյալ պայմանները`

 

if ( variable.constructor === Array ) {

}

 

if ( variable instanceof Array ) {

}

 

if ( Object.prototype.toString.call(variable) === '[object Array]' {

}

 

if ( Array.isArray(variable) {

}

 

եթե variable -ը զանգված է ապա այս չորս դեպքում էլ պայմանը ճիշտ կլինի։

Tigran Simonyan

27.07.2017

js

Front end